The Wayback Machine - http://wojciechlukasz.com/biografia.html
Osiągnięcia Galeria Kontakt
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza - Biografia
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza

      Urodził się 29 kwietnia 1962r. w Nowym Targu. Lutnictwa uczył się w latach 1978-1982 w klasie lutniczej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenera w Zakopanem, a następnie studiował w klasie lutniczej A. Krupy w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Tytuł magistra sztuki w zakresie lutnictwa uzyskał w 1987r., przedstawiając altówkę barokową, chitarrone oraz pracę pisemną "Zdobnictwo w europejskim instrumentarium, jako podstawa do atrybucji". Od 1988r. związany z Teatrem Wielkim w Warszawie, jako lutnik konserwator. Zbudował 79 instrumentów, w tym 54 skrzypiec, 16 altówek, 2 wiolonczele barokowe i 1 współczesną lutnię renesansową, teorbę, chitarrone, 3 gitary oraz smyczek skrzypcowy i wiolonczelowy. Zajmuje się też konserwacją instrumentów i smyczków.

      Wstępem do jego sukcesów artystycznych było uzyskanie I miejsca na Uczelnianym Konkursie Lutniczym w Poznaniu na skrzypce 1/2 w 1983r. Uczestnictwo w kolejnych konkursach lutniczych przyniosło mu następujące osiągnięcia:
1991r. - VI miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im H. Wieniawskiego w Poznaniu; 1993r. - V miejsce w kategorii skrzypiec w II Międzyna-rodowym Konkursie Lutniczym w Mittenwaldzie; 1994r. - Złota Plakietana od Gio Batta Morassi w I Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 1996r. - IX miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu; 1997r. - VI miejsce w kategorii altówek na Międzynarodowym Festiwalu Lutniczymim. V. Metelky w Nachodzie - złoty medal za najwyższe walory dźwiękowe w III Międzynarodowym Konkursie Lutniczym w Mittenwaldzie; 1998r. - I miejsce w kategorii skrzypiec w Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. P. Czajkowskiego w Moskwie; 2005r. - V miejsce w kategorii altówek, w Międzynarodowym Konkursie Lutniczym w Mittenwaldzie.
      Był jurorem następujących konkursów: 1999r. - III Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego im. W. Kamińskiego w Poznaniu, 2001r. - X Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. 2004r. - IV Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego im. W. Kamińskiego w Poznaniu.
Członek ZPAL od 1983 r., pełnił funkcje członka Komisji Rewizyjnej, od 1994r. - członek Komisji Kwalifikacyjnej Związku. Obecnie jest członkiem Zarządu ZPAL.

Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza
Łukasz Wojciech - Pracownia lutnicza